Susunan pengurus Sahabat Palestina Memanggil (SPM)

Direktur                                              : Salim Assoba, SE.

Manajer PK                                        : Fadil

Manajer K3                                        : Maulidiyyansah

Manajer PP                                        : Hery Ramadinsyah, S. Pd. I.

Bagikan